Z Á P I S  PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

(zahájení docházky do MŠ 1.9.2020)

bude probíhat takto:

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ – PONDĚLÍ 11.5.2020 11:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Jak přihlásit dítě do Mateřské školy Juárezova  www.jakdoskolky.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

PONDĚLÍ 30. března 9:15 – 11:45

Pokud se návštěvy bude účastnit i Vaše dítě, doporučujeme vzít mu s sebou přezůvky

 

Kritéria pro přijetí

Jak přihlásit dítě do MŠ

Jak přihlásit dítě do MŠ – AJ

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Do mateřské školy Juárezova jsou přijímány děti, které dovršily 3. rok věku. Přednostně jsou přijímány děti povinné předškolní docházky, tj. děti 5 – 6 leté. Pro příjem dětí má škola stanovena kritéria. Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě žádosti zákonného zástupce a potvrzení pediatra o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ. Do mateřské školy jsou přijímány i děti cizích státních příslušníků, kteří akceptují vzdělání v českém jazyce.
Zápis do mateřské školy Juárezova bývá v součinnosti s pokyny zřizovatele Městská část Praha 6.
Pokud je volná kapacita mateřské školy, lze dítě přijmout i v průběhu školního roku. Docházka do mateřské školy končí v roce, v němž dítě do 31.8. dovrší 6. rok svého věku = začátek povinné školní docházky. Zákonní zástupci mohou zažádat o odklad školní docházky, žádost podávají k řediteli ZŠ.