Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. děti 5 – 6 leté. Pro příjem dětí má škola stanovena kritéria.

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě žádosti zákonného zástupce a potvrzení pediatra o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ. Do MŠ jsou přijímány i děti cizích státních příslušníků, kteří akceptují vzdělávání v českém jazyce.

Docházka do mateřské školy končí v roce, v němž dítě do 31.8. dovrší 6. rok svého věku = začátek povinné školní docházky. Zákonní zástupci mohou zažádat o odklad školní docházky, tuto žádost podávají k řediteli ZŠ.

CO OČEKÁVÁME od dítěte přicházejícího do mateřské školy

Dítě má chuť se kontaktovat s vrstevníky (byť to zatím nedokáže)

Dítě částečně zvládá sebeobsluhu při hygieně, při jídle, při oblékání.

 1. HYGIENICKÉ NÁVYKY
 • dítě umí pustit vodu, namydlit si ruce, opláchnout, utřít do ručníku. Ví, kdy se ruce umývají – vždy po použití toalety, před jídlem. U nás i po jídle.
 • používá toaletu, ví, že po vykonání potřeby má spláchnout
 • používá toaletní papír, případně dokáže požádat o pomoc dospělého (učitelku)
 • umí vykonat potřebu i venku – samostatně (ve 3 letech s malou pomocí učitelky)
 1. STOLOVÁNÍ
 • umí pít ze skleničky, hrníčku
 • jí lžící, dále pak vidličkou, nožem (starší děti)
 • při jídle sedí u stolu, neodbíhá
 1. OBLÉKÁNÍ, OBOUVÁNÍ
 • dítě si umí obléct kalhoty, sukni, tričko, ponožky (s malou pomocí dospělého)
 • dítě se umí obout (s malou pomocí dospělého)

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je od počátku roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

Vzdělávání v povinném ročníku mateřské školy se poskytuje bezplatně.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na minimálně 4 hodiny denně. ZAČÁTEK : 8:30 hod. Toto je nejzazší doba příchodu dítěte do třídy mateřské školy

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání docházelo řádně do mateřské školy.

Zákonný zástupce je povinen školu informovat o nepřítomnosti dítěte standartním způsobem.

Po návratu dítěte do mateřské školy je nutná písemná omluvenka v omluvném listu s podpisem jednoho ze zákonných zástupců.

Omluvný list lze stáhnout z webu MŠ  – dokumenty ke stažení – nebo vyžádat u třídních učitelek.

 

přehledně o mateřských školách na geoportálu Prahy 6

 

telefon+420 233 320 306