Z Á P I S  PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022 

(zahájení docházky do MŠ 1.9.2021)

UKONČEN

KAPACITA MŠ NAPLNĚNA

 

přehledně o mateřských školách na geoportálu Prahy 6

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Do mateřské školy Juárezova jsou přijímány děti, které dovršily 3. rok věku. Přednostně jsou přijímány děti povinné předškolní docházky, tj. děti 5 – 6 leté. Pro příjem dětí má škola stanovena kritéria. Do mateřské školy jsou děti přijímány na základě žádosti zákonného zástupce a potvrzení pediatra o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ. Do mateřské školy jsou přijímány i děti cizích státních příslušníků, kteří akceptují vzdělání v českém jazyce.
 
Zápis do mateřské školy Juárezova bývá v součinnosti s pokyny zřizovatele Městská část Praha 6.
 
Pokud je volná kapacita mateřské školy, lze dítě přijmout i v průběhu školního roku. Docházka do mateřské školy končí v roce, v němž dítě do 31.8. dovrší 6. rok svého věku = začátek povinné školní docházky. Zákonní zástupci mohou zažádat o odklad školní docházky, žádost podávají k řediteli ZŠ.