Organizace vzdělávání

Rytmus týdne

Pondělí – komunitní kruh

Úterý – předškoláci, každá učitelka na své třídě

Pátek – hrací den a masáže

Rytmus dne = denní režim (variabilní)

7:00 – 8:45

hry dle vlastního výběru, individuální práce s dětmi

8:45 – 9:00

ranní kruh, TV chvilka

9:00 – 9:20

hygiena, dopolední svačina

9:20 – 10:00

skupinová práce s dětmi, řízené činnosti

9:45 – 10:00

práce s předškoláky

10:00 – 12:00

pobyt venku

12:00 – 13:00

hygiena, oběd, příprava k odpočinku

12:30 – 13:00

odchod dětí po obědě

12:45 – 13:15

ukládání k odpočinku, poslech ČTENÉ pohádky, hudby, ukolébavky

13:15 – 14:30

odpolední klid

14:30 – 15:00

hygiena, svačina

15:00 – 17:00

hry dle vlastního výběru, zájmová činnost, indiv. práce s dětmi, odchod domů

Odpočinek dětí

Mateřská škola bohužel nedisponuje oddělenými prostory, ani nemá dostatek pedagogického personálu k zajištění jiné aktivity než odpočinku.

Probíhá uspávací rituál a poté děti odpočívají na lehátku. Děti, které neusnou, mohou vstávat dříve- nejdříve předškoláci a později i mladší děti.  Pouze za předpokladu, že nenaruší spánek ostatních.

Doplňkové aktivity

Výchovně vzdělávací program je doplněn

  • návštěvami divadel a koncertů mimo mateřskou školu
  • návštěvami NG
  • výlety
  • divadelními představeními a koncerty v mateřské škole
  • společnými oslavami Vánoc, masopustu
  • oslavou MDD
  • zahradními slavnostmi – podzimní a rozloučením s předškoláky
  • zájmovými činnostmi (flétna, pěvecký sbor)

telefon+420 233 320 306