Obecné informace

Čtyřtřídní mateřská škola s kapacitou 96 dětí

MŠ ideálně umístěná v klidné vilové zástavbě v těsné blízkosti Stromovky. V r. 2001 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí spojenou s nadstavbou, kdy byla původní dvoutřídní MŠ kapacitně rozšířena na čtyřtřídní. Škola je obklopena travnatou zahradou, na níž jsou vzrostlé ovocné a okrasné stromy, keře a herní areál pro děti. Členitý terén zahrady umožňuje využití i v zimním období pro sáňkování a bobování.

Provoz školy: 7:00 – 17:00 hodin

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA:

7:00 – 8:30 = příchod dětí

12:30 – 13:00 = odchod dětí po obědě

15:00 – 17:00 = odchod dětí

Mateřská škola Juárezova se organizačně dělí na 4 třídy, v nichž jsou zařazeny děti ve věku

od 3 do 6 (7) let – jedná se o skupiny věkově smíšené = heterogenní.

Do třídy dochází 24 dětí.

Děti do mateřské školy přivádějí rodiče či jimi pověření zástupci a osobně je předávají učitelce. Učitelka děti předává pouze rodičům nebo jimi pověřeným zástupcům.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé, tzn. bez příznaků onemocnění. Též nelze přijmout dítě nedoléčené, v rekonvalescenci.

Zákonní zástupci upozorní učitelku na jakékoliv změny zdravotního stavu dítěte, ale i na to, přišlo-li do styku s infikovanými osobami.

Do mateřské školy nelze přijmout dítě, které má ve vlasech vši, hnidy.

V mateřské škole dítě již nepoužívá pleny.

ŽIVOTOSPRÁVA

Strava

Strava je připravována kvalifikovaným personálem školní jídelny dle platných norem a předpisů. Týdenní jídelníček je zveřejňován každé pondělí na nástěnce ŠJ a na webových stránkách mateřské školy v aktualitách.

Pokud je dítě přítomno v mateřské škole, musí se V Ž D Y stravovat – tzn., zákonný zástupce musí hradit stravné. Pokud není dítě omluveno, zákonný zástupce hradí stravné, jelikož je pro dítě strava připravována (pozn. – výdej surovin ze skladu potravin se řídí dle předpokládaného stavu dětí.)

Děti jsou vedeny k tomu, aby dokázaly rozhodnout o velikosti porce svého jídla, případně i jídlo odmítnout.

Pitný režim

V každé třídě je na servírovacím stolku umístěna pitná voda (filtrovaná). Děti zde mají své vlastní (přinesené z domova, označené jménem či značkou) umělohmotné hrnečky nebo kelímky. Děti se obsluhují samy, příp. žádají o pomoc učitelku. Hrnečky, kelímky jsou denně umývány kuchařkami.

Všechna jídla jsou připravována z filtrované vody, vodní filtr je umístěn v kuchyni.

Při pobytu na zahradě je též připravena voda a děti si z barelu (várnice určené výhradně pro tyto účely) samy napouštějí vodu. V tomto případě jsou k dispozici umělohmotné kelímky v zakryté nádobě, použité děti odkládají do další nádoby.

Dětem jsou podávána 3 jídla a před dopolední svačinou – přibližně kolem 8. hodiny – je dětem nabízeno ovoce

  • dopolední svačina 9:00 hod
  • oběd 12:00 hod
  • odpolední svačina 14:30 hod

telefon+420 233 320 306