ZDROJ informací

+

DOPORUČENÁ LITERATURA

 

ZDROJ výše uvedených informací:

přednášky, texty

PhDr. Jana Svobody

 

doporučena literatura:

Jan Svoboda

Poradenský dialog

Texty k inspiraci pro vyučující…

– Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku

Naomi Aldort

 Vychováváme děti a rosteme s nimi

Jiřina Prekopová

 Jak být dobrým rodičem

 Malý tyran

 I rodiče by měli dělat chyby

 Prvorozené dítě

František Koukolík

 Před úsvitem, po ránu

Petra Vrtbovská, Diane Boyden-Pesso, Albert Pesso

PBSP-Úvod do Pesso Boyden Systém Psychomotor

telefon+420 233 320 306