Zájmové činnosti

Flétna

Děti se učí základům hry na flétnu. Hravou formou se seznamují s notami, rozvíjí a upevňují rytmus. Cílem je především vzbudit jejich zájem o novou činnost, kterou je hra na hudební nástroj. Naučí se zde několika jednoduchým písničkám a ty na konci roku zahrají na koncertě pro rodiče a malou ukázku na Zahradní slavnosti. Děti se schází jednou týdně, a proto je velmi důležité pravidelné domácí cvičení.

Pěvecký sbor

Hravou a radostnou formou se zde děti učí rytmizaci, základům intonace, zpívání lidových i umělých písní, včetně delšího textu a, hraní na rytmické hudební nástroje. Vše je spojeno s pohybem, který vyjadřuje obsah písní. Práce sboru je plně v souladu se ŠVP – „ Muzika nejpřirozenější nám jest.“

telefon+420 233 320 306