Zájmové činnosti

Pěvecký sbor

Hravou a radostnou formou se zde děti učí rytmizaci, základům intonace, zpívání lidových i umělých písní, včetně delšího textu a, hraní na rytmické hudební nástroje. Vše je spojeno s pohybem, který vyjadřuje obsah písní. Práce sboru je plně v souladu se ŠVP – „ Muzika nejpřirozenější nám jest.“

telefon+420 233 320 306