Flétna

Děti se učí základům hry na flétnu, hravou formou se seznamují s notami, rozvíjí a upevňují rytmus. Cílem je především vzbudit jejich zájem o novou činnost a to hru na hudební nástroj. Naučí se několika jednoduchým písničkám a ty na konci roku zahrají na Koncertě pro rodiče a malou ukázku na Zahradní slavnosti. Děti se schází jednou týdně a velmi důležité je pravidelné domácí cvičení.


Pěvecký sbor

Hravou a radostnou formou se zde děti učí rytmizaci, základům intonace, zpívání lidových, umělých písní i delšího textu, hry na rytmické hudební nástroje. Vše je spojeno s pohybem, který vyjadřuje obsah písní. Práce sboru je plně v souladu se ŠVP – „ Muzika nejpřirozenější nám jest.“


Angličtina

Výuku angličtiny zajišťuje jazyková škola WATTSENGLISH. Více informací ke kurzům na webových stránkách www.wattsenglish.com.