Zájmové činnosti

Pěvecký sbor

Hravou a radostnou formou se zde děti učí rytmizaci, základům intonace, zpívání lidových i umělých písní, včetně delšího textu a, hraní na rytmické hudební nástroje. Vše je spojeno s pohybem, který vyjadřuje obsah písní. Práce sboru je plně v souladu se ŠVP – „ Muzika nejpřirozenější nám jest.“

Pěvecký sbor se koná pravidelně ve STŘEDU od 15 do 15:45.

Polytechnická výchova

Děti se seznamují a osvojují si pracovní návyky, které jsou potřebné pro předmatematickou gramotnost. Procvičují a zlepšují jemnou motoriku a ohebnost prstů. Setkají se složitějšími postupy a předlohami při manipulaci se stavebnicemi. Seznámí se s jednoduchými pokusy, různými materiály a s pěstitelskými činnostmi.

Polytechnika probíhá ve dvou skupinách každý LICHÝ ČTVRTEK od 15 do 15:45 a poté od 15:45 do 16:30.

telefon+420 233 320 306