Naše zaměření

Hudba

Výchovně vzdělávací program je zaměřen na elementární muzicírování. Zpěv, rytmizace, tanec jsou pevně zakotveny v každodenních činnostech a propojují i všechny slavnosti v průběhu roku.

Pobyt venku

S dětmi chodíme ven za každého počasí. Mají zde prostor k volné hře. Hodně času s dětmi trávíme v nedaleké Stromovce. Zahrada je vybavena převážně prvky z přírodních materiálů, včetně koryta pro sběr vody. Děti mají možnost se válet, pracovat s bahnem, kameny, klacky…

Volná hra

Důležitým úkolem mateřské školy je umožnit dítěti najít si své místo ve společenství, kde je již samo za sebe. Podporujeme děti k tomu, aby se naučily se prosadit, domluvit, ale i ustoupit. Vedeme je k samostatnosti ve všech oblastech. Děti jsou ve věkově smíšených třídách, což jim poskytuje mnoho sociálních příležitostí.

Tvořivost

Nejsme zaměřeni na výkon. Ve školce máme jen dva hudební kroužky, které vycházejí z našeho školního vzdělávacího programu. Podporujeme děti, aby co nejvíce tvořily a vyráběly jak samostatně, tak i společně. Důležitý je pro nás prožitek a ne výsledek činnosti. Školka není vybavena interaktivní tabulí ani tablety, většina hraček a pomůcek je z přírodního materiálu.

Rituály a rytmus

Vše v naší mateřské škole má svůj řád a pravidla. Každé dítě má své místo označené svou značkou. Ostatní děti jeho místo respektují. Máme pravidla, která si s dětmi na začátku roku v komunitním kruhu nastavujeme a v případě potřeby je opakujeme v průběhu roku.

Rytmus děti zažívají jak v průběhu roku, kdy vycházíme z tradičních svátků a ročních období. Tak v průběhu dne i týdne.

Pro děti mají rituály velký význam, dávají jim pocit jistoty a řád.  Rituály v naší školce: vstupní (loučení s rodičem na prahu třídy), ranní pozdrav ve třídě, uspávací rituál a rozloučení.

telefon+420 233 320 306