Mateřská škola Juárezova

Českomalínská 1037/24

160 00 Praha 6 – Bubeneč

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:

Městská část Praha 6, se sídlem Čs.armády 23/601, 160 52 Praha 6 – Bubeneč

Naše třídy

telefon+420 233 320 306