PLATBY pro školní rok 2020/2021

za předškolní vzdělávání / měsíčně (Kč)

strava /den (Kč)

bankovní účet MŠ:  5036 061 / 0100

Platby nelze slučovat, tudíž jde o 2 částky. Každé dítě má určený VS, pod kterým je platba zákonným zástupcem na účet poukázána.

ÚPLATA za předškolní vzdělávání

Pro každý školní rok ředitelka stanovuje měsíční výši úplaty. Pokud je provoz školy přerušen nebo omezen na více jak pracovních 5 dnů, stanoví ředitelka školy poměrnou část úplaty.

V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne měsíce.

STRAVNÉ

Výši stravného stanovuje vedoucí školní jídelny dle platných normativů.

Stravné je nutné uhradit do 5. dne v měsíci.