PLATBY pro školní rok 2021/2022

za předškolní vzdělávání / měsíčně (Kč)

strava /den (Kč) děti 3-6 let

strava /den (Kč) děti 7-10 let

bankovní účet MŠ:  5036 061 / 0100

Platby lze slučovat. Každé dítě má určený variabilní symbol, pod kterým je platba zákonným zástupcem na účet poukázána a který zůstává po celou docházku stejný.

ÚPLATA za předškolní vzdělávání

Pro každý školní rok ředitelka stanovuje měsíční výši úplaty. Pokud je provoz školy přerušen nebo omezen na více jak pracovních 5 dnů, stanoví ředitelka školy poměrnou část úplaty.

V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne měsíce.

STRAVNÉ

Výši stravného stanovuje vedoucí školní jídelny dle platných normativů.

Stravné je nutné uhradit do 5. dne v měsíci.