Naše MŠ byla ve školním roce 2022/2023

příjemcem dotace od EU na podporu

digitální gramotnosti.

IMG_0001

telefon+420 233 320 306