Výsledky přijímacího řízení

výsledky přijímacího řízení

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřské škola Juárezova, Českomalínská 1037/24, Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 do MATEŘSKÉ ŠKOLY JUÁREZOVA, a to takto:

Pořadové číslo                          Registrační číslo – KÓD                                        Rozhodnutí
1.                                                        6/13                                                                        ANO
2.                                                        7/42                                                                        ANO
3.                                                        7/29                                                                        ANO
4.                                                        6/42                                                                        ANO
5.                                                        7/28                                                                        ANO
6.                                                        6/39                                                                        ANO
7.                                                        6/38                                                                        ANO
8.                                                        7/33                                                                        ANO
9.                                                        6/36                                                                        ANO
10.                                                      6/43                                                                        ANO
11.                                                      6/28                                                                        ANO
12.                                                      7/16                                                                        ANO
13.                                                      7/41                                                                        ANO
14.                                                      6/27                                                                        ANO
15.                                                      6/12                                                                        ANO
16.                                                      6/41                                                                        ANO
17.                                                      7/19                                                                        ANO
18.                                                      7/27                                                                        ANO
Upozornění pro rodiče:
Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10.5. 2017 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.