Zápis pro školní rok 2022/23

Den otevřených dveří se koná v naší mateřské škole v termínech:

22. 3. 2022 17:00-18:00

19. 4. 2022 17:00-18:00

Je určen pro rodiče bez dětí. Budete si moct prohlédnout prostory mateřské školy.

Termín podání přihlášek do naší mateřské školy je

3. 5. 2022 od 9:00-17:00

Prosíme o registraci času na stránkách: https://jakdoskolky.cz/zapis/

Přehledné informace k zápisům naleznete v brožurce Jak přihlásit dítě do školky 2022/2023