Výsledky přijímacího řízení

výsledky přijímacího řízení

 

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Juárezova, Českomalínská 1037/24, Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.  (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19 do MATEŘSKÉ ŠKOLY JUÁREZOVA, a to takto:

Pořadové číslo Registrační číslo – KÓD Rozhodnutí
1 4/7 ANO
2 4/33 ANO
3 5/17 ANO
4 5/7 ANO
5 5/9 ANO
6 5/25 ANO
7 4/44 ANO
8 5/11 ANO
9 5/26 ANO
10 5/29 ANO
11 4/10 ANO
12 4/14 ANO
13 5/23 ANO
14 5/5 ANO
15 4/37 ANO
16 4/43 ANO
17 5/31 ANO
18 5/4 ANO
19 4/1 ANO
20 5/13 ANO
21 5/1 ANO
22 4/41 ANO
23 5/21 ANO
24 4/36 ANO
25 5/12 ANO
26 5/10 ANO
27 4/20 ANO
28 4/21 ANO
29 5/3 ANO
30 5/28 ANO
31 5/35 ANO
32 4/25 ANO
33 4/38 ANO
Upozornění pro rodiče:
Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 10.5. 2017 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.

 

Vyvěšeno: 9. 5. 2018

Sejmuto: 25. 5. 2018