Oznámení o rozhodnutí  přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka  Mateřské školy Juárezova, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/17 v MATEŘSKÉ ŠKOLE JUÁREZOVA, a to takto:

Pořadové číslo Registrační číslo – KÓD Rozhodnutí
1.  1/3 ANO
2.  1/19 ANO
3.  2/13 ANO
4.  2/1 ANO
5.  2/14 ANO
6.  1/42 ANO
7.  3/13 ANO
8.  2/15 ANO
9.  1/40 ANO
10.  1/53 ANO
11.  1/11 ANO
12.  1/13 ANO
13.  1/15 ANO
14.  1/12 ANO
15.  1/49 ANO
16. 1/2 ANO
17.  2/11 ANO
18.  3/5 ANO
19.  1/29 ANO
20.  3/15 ANO

Upozornění pro rodiče:  

Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 23.3. 2016 od 13 do 17 hodin. Ředitelka vydá potvrzení zákonným zástupcům z elektronického systému ÚMČ Prahy 6.