Ze schůze SRPŠ při MŠ Juárezova

Ze schůze SRPŠ při MŠ Juárezova

Dne 17.10.2017 byl na Členské schůzi schválen příspěvek do SRPŠ na rok 2017/18  ve výši 1100,- Kč za každé dítě.

 

Číslo účtu 161584879/0300, variabilní symbol stejný jako u plateb  v MŠ, do zprávy prosíme o jméno dítěte.

 

 

Děkujeme všem, kteří se schůze zúčastnili.