K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 12. 6. 2023

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебуванняіноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 12. 6. 2023

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možuť podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščobsterty perebuvannja na terytor iji ČR vidpovidno do do § 33 p. Punkt 1 a) zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – bižencivpryznačenyj termin zarachu vannja z 12. 6. 2023

Termíny – Ukrajinského zápisu 2023/2024:

12.6.2023 – Odevzdání žádostí v mateřské škole  

14.6.2023 – Dopoledne ( určíte si dobu sami)  nahlédnutí do spisu

14.6. 2023 – Vyvěšení výsledků ve 12 hodin -máme stejné ve všech školkách

15.6.2023  –  Odevzdání zápisového lístku 9-11

zvlastni-zapis-MS-Juarezova-kriteria-1

telefon+420 233 320 306