Zahájení školního roku 2020/21 v září 1.9.2020

Zahájení školního roku 2020/21 v září 1.9.2020

Vážení a milí,

školní rok 2020/21 začíná v úterý 1.9.2020.

Provoz mateřské školy je od 7.00.

Dovolujeme si Vás upozornit na nový dokument – Pokyny k provozu MS Juárezova ve školním roce 2020121 vzhledem ke COVID – 19. Prosíme, pročtěte si.

Věnujte pozornost následujícímu:

  • Zákonní zástupci se v prostorách MŠ zdržují pouze nezbytně nutnou dobu. Do MŠ může s dítětem vstupovat pouze 1 dospělý + sourozenec – jen děti do 3 let.

  • Zákonným zástupcům vzhledem k omezeným prostorám šaten, schodiště, chodeb doporučujeme používat roušky

Těšíme se na Vás

kolektiv MŠ Juárezova