Vánoční přání

Vánoční přání

Přejeme vám příjemné Vánoce

a dobrý rok

2 0 2 1

Den přeslavný jest  k nám přišel,

v němž má býti každý vesel.

Radujme se, veselme se,

v tomto novém roce.

 

Nového léta vinšujem,

syna neb dceru darujem.

Léto mine a pomine,

dobrého vám přejem.

  

Abysme k vám přes rok přišli

a vás ve zdraví zas našli.

Léto mine a pomine,

vás ve zdraví našli.