Schůzka pro rodiče – povinné předškolní vzdělávání

Schůzka pro rodiče – povinné předškolní vzdělávání

Schůzka pro rodiče

středa 6.9.2017 od 17.00

Téma: Povinné předškolní vzdělávání

 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky POVINNÉ

platí pro všechny děti, které k 31. 8. 2017 dosáhly 5 roků

Vzdělávání v povinném ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na minimálně 4 hodiny denně̌

ZAČÁTEK : 8:30 hod. Toto je nejpozdější doba příchodu dítěte do třídy mateřské školy.

 

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy.

Zákonný zástupce je povinen školu informovat o nepřítomnosti dítěte:

  • telefonicky do 7:30 – tel.: 233 320 306
  • e-mailem doručeným do 7:00 omluvy.juarezova@seznam.cz . E-mail s omluvou je vybaven AUTOMATICKOU odpovědí o přečtení, tzn. na e-mail s omluvou nebude odepisováno
  • písemnou formou – sešit omluv dětí v hale MŠ
  • osobně třídní učitelce

Po návratu dítěte do mateřské školy je nutná písemná omluvenka v omluvném listu s podpisem jednoho ze zákonných zástupců.

Omluvný list je na jednotlivých třídách u třídních učitelek.