Provoz MŠ od 25. 5. do 30. 6. 2020

Provoz MŠ od 25. 5. do 30. 6. 2020

MŠ Juárezova bude znovu otevřena 25. 5. 2020.

  1. Seznamte se s POKYNY ke znovuotevření MŠ Juárezova, které stanovují základní provozní podmínky po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení. Tyto se liší od standardních podmínek provozu MŠ Juárezova.
  2. Před znovuotevřením MŠ Juárezova oznamte délku docházky dítěte do MŠ formou vyplněného dotazníku, který zašlete elektronicky třídním učitelkám nebo ředitelce školy do 15. 5. 2020 do 12.00. Dotazník je ke stažení ZDE.
  3. V případě nedostatečné kapacity z důvodu nedostatku pedagogických pracovníků budou přednostně umisťovány děti rodičů zastávající pracovní pozice nezbytné pro chod státu a města a dále povinně se vzdělávající děti.
  4. Při prvním vstupu dítěte do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a Prohlášení o bezinfekčnosti. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodevzdá, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

POKYNY k znovuotevření MŠ Juárezova

DOTAZNÍK specifikace docházky

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Prohlášené o bezinfekčnosti