PROVOZ MŠ JUÁREZOVA OD 12.4.2021

PROVOZ MŠ JUÁREZOVA OD 12.4.2021

Oznamujeme otevření MŠ Juárezova od 12. 4. 2021 a to

pouze pro předškoláky ( tj. pro děti, které plní POVINNÉ

předškolní vzdělávání)

 

Do MŠ bude umožněn vstup pouze 1 zákonnému zástupci.

  • příchozí osoby musí používat ochranné prostředky pro zakrytí dýchacích cest – tj. RESPIRÁTOR
  • děti mohou do MŠ bez roušek

Testování dětí zákonnými zástupci bude probíhat 2x týdně – PO + ČT (příp. během týdne v první den nástupu)

  • v den testování, prosím, počítejte s časovou rezervou asi 20 minut na test
  • testování bude probíhat v MŠ v určených prostorách
  • ten, komu test prokáže COVID-19, bude muset opustit MŠ

Instruktáž k testování: http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html 

 

Děti budou rozděleny do skupin po maximálně 15 dětech.

Pokud počasí dovolí, děti budou zákonným zástupcům předávány po obědě a odpoledne na zahradě nebo u vstupu do budovy mateřské školy.

Informace o testování a opatření nařízených MŠMT, dle kterých se musíme řídit, naleznete zde:  https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás