Pro předškoláky – Lesní pohádka – kostel sv. Šimona a Judy

Pro předškoláky – Lesní pohádka – kostel sv. Šimona a Judy

Kostel sv Šimona a Judy

 

program „LESNÍ POHÁDKA“

 

sraz v 7.50 ve třídách s batůžky – děti dostanou svačinu

ODCHOD V 8.00

vstupné 100 Kč se hradí u třídních učitelek