Pro předškoláky – Moře pohádek – kostel sv. Šimona a Judy

Pro předškoláky – Moře pohádek – kostel sv. Šimona a Judy

Kostel sv Šimona a Judy

program „MOŘE POHÁDEK“

ve středu 29.5.

sraz v 7.50 ve třídách s batůžky – děti dostanou svačinu

vstupné 100 Kč se hradí u třídních učitelek

úterní program pro předškoláky není