Přednáška PRVNÍ POMOC a děti

Přednáška PRVNÍ POMOC a děti

Název projektu: Šablony pro MŠ Juarézova

Odborně zaměřená tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006352

 

Zveme vás na přednášku

 

PRVNÍ  POMOC A DĚTI

ve středu 13. února

od 17:00 do 19:00 hodin

Přednáší Mgr. Lucie Malá – vyučuje na Vyšší odborné škole zdravotnické, delší čas pracovala u Pražské záchranné služby.