Přednáška PhDr. Jana Svobody

Přednáška PhDr. Jana Svobody

Název projektu: Šablony pro MŠ Juarézova

Odborně zaměřená tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006352

Zveme vás na setkání

s PhDr. Janem  SVOBODOU

v úterý 22. ledna

od 16:00 do 19:00 hodin

Téma: RODIČOVSKÁ LÁSKA

  • Věty, které by dítě nemělo slyšet od svých rodičů
  • Partnerské krize          
  •     +   VAŠE OTÁZKY

Případní zájemci, kteří nejsou rodiči či příbuznými dětí docházejících do MŠ Juárezova, prosíme o rezervaci místa na e-mailové adrese, rezervace Vám bude potvrzena. Setkání je výhradně pro dospělé.

ms.juarezova@msjuarezova.cz

ms.juarezova@seznam.cz