Přednáška – Jiné výuky čtení, psaní, matematiky

Přednáška – Jiné výuky čtení, psaní, matematiky

Název projektu: Šablony pro MŠ Juarézova

Odborně zaměřená tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006352

 

Zveme Vás na přednášku

Jiné výuky čtení, psaní, matematiky

ve středu 21. února od 16.00

 

Přednášet bude Mgr. Jana Šumberová, zkušená učitelka ZŠ

  • Příprava dětí ke vzdělávání v ZŠ
  • Seznámení s metodami výuky čtení  –  genetická metoda a analytickosantetická, písmo vázané a Comenia script.
  • Školní zralost připravenost dětí pro vstup do 1. třídy ZŠ obecně.
  • Přípravné třídy.
  • Sebeobslužné dovednosti dítěte v praxi.