Odklad školní docházky

Odklad školní docházky

Žádáte-li, předpokládáte-li u svého dítěte

O D K L A D   ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY

a chcete-li, aby vaše dítě pokračovalo v docházce do MŠ Juárezova, oznamte toto učitelkám nebo ředitelce školy do 20. 2. 2021.

Nebude-li nám tento fakt znám, bude volné místo nabídnuto při zápisu do MŠ.

Děkujeme za pochopení