Návštěva Národní galerie pro předškoláky

Návštěva Národní galerie pro předškoláky

CO SI ŠEPTAJÍ ANDĚLÉ

Národní galerie – Schwarzenberský palác

úterý 11.12. – Rybičky a Slůňata

pátek 14.12. – Koťata a Berušky

sraz ve třídách do 8.30 s batohem na svačinu, pití s sebou

vstupné se bude hradit podle počtu zúčastněných dětí učitelkám – předpoklad 80 – 95 Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ NA OBĚD VE 12.30