Logopedická depistáž

Logopedická depistáž

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

21.9. 2020 od 9 hodin

Depistáž proběhne bez přítomnosti rodiče, vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Vyšetření provádí MUDr. Karolina Hoňková Radilová

Žádost o depistáž obdržíte u svých třídních učitelek.