Logopedická depistáž

Logopedická depistáž

Ve čtvrtek 12.10. proběhne logopedická depistáž.

Bližší informace na nástěnce v mateřské škole.