Informace k platbě úplaty (školného) a stravného do 30.6.2020

Informace k platbě úplaty (školného) a stravného do 30.6.2020

Informace k platbě úplaty (školného) a stravného do 30. 6. 2020

Výše úplaty za období březen – červen 2020 je následující:

  • březen – 187,- Kč
  • duben – 0,- Kč
  • květen – 109,- Kč
  • červen – 482,- Kč

Výše stravného je 40,- Kč/den, tedy předpis na měsíce

  • květen – 200,- Kč
  • červen – 880,- Kč

Již zaslané platby jsou zaúčtovány jako platby na další období a budou vyúčtovány dle Řádu školní jídelny. („Přeplatky budou zákonným zástupcům dětí, které ukončily předškolní docházku, vráceny na účet, ze kterého platby přicházely, nejpozději do posledního dne následujícího měsíce po ukončení docházky. Dětem pokračujícím v předškolní docházce i následující školní rok budou přeplatky převedeny do následujícího školního roku, přeplatky nad 500 Kč budou vráceny zpět na účet zákonného zástupce nejpozději do 30 .7. Budou-li zákonní zástupci požadovat vyúčtování do nuly, po dohodě s vedoucí ŠJ budou vráceny na účet i menší částky.“)

Od platby školného jsou osvobozeny všechny nepřihlášené děti (Dotazník odevzdán do 7. 5. 2020). Tyto děti nebudou do 30. 6. 2020 ani jeden den navštěvovat mateřskou školu.

Vzhledem k provozu po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení své dotazy k platbám směřujte pouze elektronicky na mailovou adresu vedoucí školní jídelnyhospodarka@msjuarezova.cz

Karolína Šrámková

vedoucí školní jídelny