Dentální hygiena

Dentální hygiena

Dne 23. 11. 2018
se uskuteční v dopoledních hodinách
v jednotlivých třídách školení

„DENTÁLNÍ HYGIENA“