DIGIDĚTI

DIGIDĚTI

Název projektu: Šablony pro MŠ Juarézova

Odborně zaměřená tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006352

 

Zveme vás na setkání

s Janem Kršňákem

v pondělí  28. ledna 2019

od 17:00 do 19:00 hodin

 

Téma: DĚTI A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

 

Děti a digitální technologie

Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí?

Jsou pro děti obrazovky vhodné a od kolika let?

A jak to vnímají samotné děti?

Co se v nich odehrává?

Co lze dělat už v předškolním věku. Role hry pro rozvoj dítěte. Jak malé děti vnímají svět. Proč jsou technologiemi tak přitahovány. Co mohou dělat rodiče, aby vše probíhalo, jak si představují a děti si rostly radostně a spokojeně. Kolik hodin týdně by děti měly trávit s obrazovkou. Jak vzniká závislost na technologiích. Jak závislost na technologiích mění naši společnost i nás samotné.

Jak zdravě žít v digitálním světě, jak správně nastavit používání médií dětmi?

A o tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme my.

Řekneme si, jak na to…

 

Medailonek:

Jan Kršňák vystudoval Filmová studia na FF UK. Několik let pobýval v zahraničí. Věnuje intuitivní pedagogice a spolupracuje s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání, kde objevuje a rozvíjí svět alternativních škol. Je spoluautorem knihy rozhovorů o inovativních školách Jak se učí živě? a zakladatelem stránek digiděti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou. Zároveň se zde zamýšlí, jakých tvarů nabývá člověk žijící v digitalizované společnosti 21. století, jak se cítíme, když se stáváme kyborgy nebo jak si porozumíme s umělou inteligencí. Je autorem fresek na říčanském nádraží. O prázdninách šel pěšky a bez telefonu z Prahy do Beskyd.