Co je to SCIOŠKOLA

Co je to SCIOŠKOLA

Název projektu: Šablony pro MŠ Juarézova

Odborně zaměřená tematické setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006352

 

ZVEME VÁS NA PŘEDNÁŠKU

Co je to ScioŠkola

 v úterý 12. prosince od 17 do 19 hod

 

Přednášet budou ředitel a zástupce ředitele ScioŠkoly v Praze 6

Hodnoty ScioŠkol:

Člověka (tedy i dítě) chápeme jako svobodného, odpovědného a aktivního jedince, který by měl aktivně usilovat o dobro nejen své, ale i druhých a světa. Má přispívat k tomu, že svět bude o něco lepším místem. Z tohoto přesvědčení vychází hodnoty ScioŠkol: svoboda, morálka, aktivita, optimismus, odvaha, otevřenost.