Školní výlet – železniční muzeum

Školní výlet – železniční muzeum

ŠKOLNÍ VÝLET

Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka

STŘEDA 7. 6. 2017

CENA : 360.-Kč (při větším počtu jak 70 dětí se může cena snížit)

Plaťte učitelkám na třídách v termínu 15. -17. 5. 2017

Program:

                   8.00  přistavení autobusů

                   8.15  odjezd

                   9.15  příjezd do muzea, rozdělení do tří skupin,

                             svačina, WC, prohlídka s průvodcem,volný

                             pohyb po areálu

                  11.30  odjezd

                  12.30  předpokládaný  příjezd k MŠ

Doprava: autobusy vybavenými bezpečnostními pásy

Storno podmínky: v době kratší 14 dnů před odjezdem 100%

Náhradní provoz během výletu není zajištěn!